Ons Internaat

Wij zijn een internaat voor kinderen/jongeren met een lichte tot matige mentale beperking, leerstoornissen en/of emotionele en/of gedragsproblemen.

Er verblijven  61 internen verdeeld over 6 verschillende leefgroepen.

Ons internaat De Dageraad engageert zich ertoe haar internen optimaal te begeleiden, individueel   als in groep.

    We hebben aandacht voor alle aspecten van de persoonlijkheidsontwikkeling.

Het internaat wil een klimaat van onvoorwaardelijke acceptatie en warmte bieden aan de kinderen/jongeren waarbij de structuur helder geboden wordt en de sociaal-emotionele ontwikkeling gestimuleerd wordt binnen een aangepast leefklimaat.

Ons doel is de internen optimaal te begeleiden zodat zij kunnen opgroeien tot gelukkige,zelfstandige, verdraagzame, creatieve,positief kritische jongeren.

             

                   RESPECT       

                      

 

                          GROEPSGEVOEL

 

                  GELIJKWAARDIGHEID 

 

 

                                  ZELFREDZAAMHEID

 

 

                            GEZELLIGHEID

 

 

THUIS GEVOEL

               SAMENHORIGHEID

            SAMEN LEVEN

 

                     CREATIVITEIT

 

          ZELFSTANDIGHEID

 

 

VERDRAAGZAAMHEID

 

 

                     BETROKKENHEID

 

       STRUCTUUR