Praktische info

Ons doel is cliënten optimaal te begeleiden zodat zij kunnen opgroeien tot gelukkige, zelfstandige, verdraagzame, creatieve, positief kritische jongeren. Ons MFC is een partner in de opvoeding waarbij ieder zijn rol opneemt (cliënt, ouders, school) Het MFC biedt de nodige structuur en een veilige omgeving waardoor de cliënt er zich thuis kan voelen. Ons MFC heeft ook een pedagogische functie; het biedt studiebegeleiding, laat cliënten kennismaken met kwaliteitsvolle vrijetijdsactiviteiten om de eigen talenten en interesses te ontdekken en stimuleert de persoonlijkheidsvorming. Cliënten leren er essentiële sociale vaardigheden.  

Binnen ons MFC hechten we veel belang aan structuur. Daarom is er dagelijks een vaste dagindeling. Per leefgroep zit hier wat verschil in (uur, activiteit, gsm-moment bij oudere groepen) maar over het algemeen is hierin een rechte lijn.

Iedere week in de koffer (1)

Is het je eerste keer in ons MFC? Hieronder vind je een inpaklijst waarop je terug vindt wat je wekelijks mee moet nemen in je valies.

inpaklijst