Ons Team

Ons internaat De Dageraad engageert zich ertoe haar internen optimaal te begeleiden, individueel zowel als in groep. We hebben aandacht voor alle aspecten van de persoonlijkheidsontwikkeling.

De begeleiding van onze internen gebeurt door opvoed(st)ers en kinderverzorg(st)ers in diverse leefgroepen: • Pluimpjes • Smileys • Ridders • Kampioenen • B-Boys • Ladies • Sterretjes.
De opvoed(st)er en/of kinderverzorg(st)er zorgt voor de dagelijkse begeleiding via een activiteitenplanning. De beheerder staat in voor de coördinatie. De internen worden dagelijks besproken tijdens de ochtendbriefing en minstens 1 keer per trimester door het team geëvalueerd.

Vermits er een nauwe samenwerking is met de collega’s van het externaat wordt eveneens actief deelgenomen aan overlegmomenten. Ook de samenwerking met de ouders vormt een essentieel onderdeel van onze werking. Ons internaat wil een klimaat van onvoorwaardelijke acceptatie en warmte bieden aan de kinderen waarbij de structuur helder geboden wordt en de sociaal – emotionele ontwikkeling gestimuleerd wordt binnen een aangepast leefklimaat. We hebben echter geen kant en klaar doe-het-zelf-pakket, dat altijd werkt. We blijven steeds aan de weg timmeren samen met alle andere betrokkenen: internen, ouders, opvoeders, leerkrachten, CLB-adviseur, begeleidingsdiensten, enz.

Team foto

Team internaat De Dageraad

Onze beheerder : Mevr Katrien Fias         Secretariaat : Catherine Bleus

Pluimpjes :    Christa Forier                             Smileys :   Ingrid Massoels                      

Ridders :       Conny Smets                              Sterretjes :  Miet Steegmans 

                    Inge Romsée                                              Nadine Vervoort                

Kampioenen : Helga Van den Nijden                 Ladies :      Saskia Perceval 

                    Annita Bleus                                               Nele Treunen

                    Frank Samperans                       B boys :      Koen Derwael   

                                                                                    Ilse Steegmans